Štruktúra školenia | EUROPA realitná kancelária

banner-image

Štruktúra školenia

Home > Štruktúra školenia

SYSTÉM VZDELÁVANIA A KATEGORIZÁCIE MAKLÉROV V SIETI EUROPA REALITNÁ KANCELÁRIA

sk_strukt-01

Štruktúra vzdelania a kariérny postup makléra

NOVÁČIKOVIA (začínam) – 1 hviezdička

Pre úplných nováčikov v realitách. Celodenné úvodné školenie slúžiace k základnej orientácii a získaní predstavy, čo realitný biznis je, čo sa po makléroch vyžaduje a čo budú od prvých dní robiť.

Obsah školenia:

 • Úvodné oboznámenie so spoločnosťou EUROPA, etický kódex, filozofia dokonalého servisu;
 • charakteristika profesionálneho vývoja makléra, špecifikácia jednotlivých fáz kariéry;
 • priority a plán aktivít pre prvú fázu (3 mesiace) I.;
 • práca s kontaktmi, kvalita jednotlivých skupín kontaktov, databáza odporúčateľov I.;
 • základné zdroje získavania zákaziek I.;
 • studené volania (monitoring), argumentácia po telefóne, cieľ volania;
 • základy práva I. (list vlastníctva, typy vlastníctva, sprostredkovateľská zmluva);
 • príprava a nábor zákazky vrátane precvičovania argumentácie I.;
 • základná orientácia a funkcie v Evropáku I.;
 • záverečný test.

Koho prihlasujeme?

Nového kolegu čo najskôr po nástupe, aby získal základnú orientáciu a vedel, čo sa od neho očakáva.

REALITNÝ MAKLÉR (naberám zákazky, pracujem s kontaktmi) – 2 hviezdičky

2 celodenné základné školenia, optimálne týždeň po sebe. Nadväzuje na vstupné školenie, látka sa preberá viac do hĺbky so striktným zameraním na prax v teréne. Cieľom je precvičiť celú oblasť náboru zákaziek a práce s kontaktmi. Nadväzuje na úvodné školenie.

1. deň

 • Nastavenie priorít, využitie pracovného času, riadenie aktivít, spätná väzba II.;
 • práca s kontaktmi, kvalita jednotlivých skupín kontaktov, databáza odporúčateľov II.;
 • kompletný prehľad zdrojov zákaziek II.;
 • stavebný slovník (typy naberaných nehnuteľností, stavebné materiály, slovník pojmov v stavebníctve);
 • príprava na nábor nehnuteľnosti, stanovenie trhovej ceny, náborová mapa, marketingový balíček II.;
 • kompletný proces náboru nehnuteľnosti, vyjednávanie ceny a exkluzivity II.;
 • záverečný test.

2. deň

 • Kompletný proces náboru nehnuteľnosti, vyjednávanie ceny a exkluzivity II. (tréning, ukážky);
 • realitný program Evropák – zalistovanie zákaziek, kontaktov, exporty, dopyty II.;
 • profesionálna prezentácia zákazky na internete, fotky, plániky, popisy, párovanie I.;
 • efektívny marketing zákazky, predajný plán, reporting majiteľovi I.;
 • právo a dane v realitách II.;
 • záverečný test.

Koho prihlasujeme?

Maklérov, ktorí potrebujú nabrať dostatočný počet ponúk do databázy, prípadne starších maklérov, ktorí dostatok zákaziek nemajú a stagnujú.

CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR (mám zákazky, predávam a skvalitňujem) – 3 hviezdičky

2 celodenné pokročilé školenia. Maklér už má naberaný požadovaný počet zákaziek. V tomto školení sa učí, ako so zákazkami pracovať, ako skvalitňovať svoje portfólio zákaziek, vytvárať profesionálnu prezentáciu ponúk a ako realizovať dokonalý servis zákazníkom.

1. deň

 • Efektívny marketing zákazky, harmonogram predajného plánu, reporting majiteľovi II. (ukážky, analýza zalistovaných zákaziek);
 • skvalitňovanie databázy ponúk, reálna predajná cena, argumentácia na zníženie ceny;
 • eliminácia nepredajných zákaziek, stratégia prístupu k majiteľom, časový harmonogram zákazky;
 • zhotovenie plánika pôdorysu, praktická ukážka v RoomArranger;
 • osobný marketing makléra v lokalite svojho záujmu;
 • systém práce s odporúčateľmi a tipérmi III.

2. deň

 • Komunikácia, námietky I. (prehľad najčastejších námietok klientov a ako argumentujeme);
 • kompletný postup makléra po zložení rezervácie (časový harmonogram, zmluvy, podklady);
 • popredajný servis (protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, dane, sprievodné služby, spätná väzba);
 • Evropák pre pokročilých – kompletné funkcie III.;
 • právo a dane pre pokročilých maklérov III.

Koho prihlasujeme?

Maklérov, ktorí síce majú dostatok zákaziek, ale nepredávajú, prípadne nemajú požadované % exkluzivity. Tých, ktorí potrebujú svoju databázu ponúk skvalitniť, zbaviť sa nepredajných ležiakov a naberať nehnuteľnosti za predajnú cenu.

CERTIFIKOVANÝ MAKLÉR SENIOR (stabilne predávam, som realitným profesionálom) – 4 hviezdičky

V tomto období má maklér stabilnú produkciu, je samostatný a učí sa pokročilým zručnostiam, ako sú developerské projekty, výkupy nehnuteľností, starostlivosť o VIP klientov, predaj nadštandardných nehnuteľností.
Školenia sú vypisované ako samostatné bloky zakončené testom, prípadne prípadovou štúdiou.
Pridelenie statusu seniora.
Zvládnutie testov a prípadových štúdií.
Dosiahnutie stanovenej priemernej produkcie (určuje majiteľ/riaditeľ makléra).

 • Pozemky od A do Z, územné plánovanie, regulačné plány, geodeti, stavebný zákon;
 • developerské projekty, spracovanie ponuky, kompletný marketingový plán;
 • exekúcie, dražby, výkupy nehnuteľností;
 • VIP servis pre investorov (nadštandardný 24hodinový servis), databáza investorov, luxusné nehnuteľnosti;
 • psychológia makléra, pokročilé techniky vyjednávania, sila osobnosti, typológia zákazníka;
 • PR (public relations) – prezentácia v médiách, získanie dominantného postavenia odborníka vo svojej lokalite.

Koho prihlasujeme?

Maklérov, ktorí majú dlhodobo stabilnú produkciu, sú samostatní a majú sa naučiť zručnostiam, ako je spolupráca s developerom, výkupy nehnuteľností, vyplácanie exekúcií, predaj exkluzívnych, drahých nehnuteľností, špičkový servis pre VIP investorov. Výšku stabilnej dlhodobej produkcie určuje majiteľ/riaditeľ kancelárie.

CERTIFIKOVANÝ MAKLÉR PROFESIONÁL (mám nadštandardnú produkciu, garantujem kvalitu) – 5 hviezdičiek

Táto pozícia nemá vypísané školenia. 5 hviezdičiek sa prideľuje tým maklérom, ktorí majú pravidelne nadštandardnú produkciu, sú ťahúňom kancelárie, dlhodobo dodržiavajú najvyšší štandard kvality servisu.

Nadštandardná produkcia bude špecifikovaná majiteľom/riaditeľom kancelárie v spolupráci s oblastným manažérom. Výška sa môže líšiť podľa lokality.

strukt-03

Partneri:

NARKS-LRK     gepard     Orange     Effective Management     AUTO LAMAČ     LEASPLAN