Rezervácia nehnuteľností | EUROPA realitná kancelária

banner-image

Rezervácia nehnuteľností

Home > Rezervácia nehnuteľností

Rezervácia nehnuteľnosti 

EUROPA realitná kancelária má pre Vás pripravený komplexný právny servis, ktorý sa začína uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy. Je to trojstranná dohoda medzi predávajúcimi, kupujúcimi a pobočkou EUROPA realitnej kancelárie. Táto zmluva zabezpečí predávajúcemu a kupujúcemu istotu, že predaj/kúpa nehnuteľnosti nastane. Kupujúci vkladá do úschovy realitnej kancelárie časť kúpnej ceny nehnuteľnosti. Týmto má garantované, že majiteľ nehnuteľnosti a EUROPA realitná kancelária nebudú rokovať s ďalšími záujemcami o kúpu a nehnuteľnosť sa vyradí z ponuky.

Na zabezpečenie tohto slúži bezpečná úschova peňažných prostriedkov našich klientov na rezervačných účtoch, ktoré sú zriadené výhradne iba pre tento účel. Číslo konkrétneho rezervačného účtu pobočky si môžete ľahko overiť – je uvedené na stránke každej pobočky EUROPA realitná kancelária pri kontaktných údajoch.

Etický kódex našej spoločnosti striktne ustanovuje:

  • EUROPA realitná kancelária preberá do úschovy peňažné prostriedky svojich klientov, teda najmä rezervačné poplatky, zálohy na kúpnu cenu za nehnuteľnosť a pod. na osobitný rezervačný bankový účet. EUROPA realitná kancelária za žiadnych okolností nepoužíva takto zložené peňažné prostriedky svojich klientov pre potreby prevádzky kancelárie, a ani iným spôsobom s nimi nijako nedisponuje.
  • EUROPA realitná kancelária nepreberá peňažné prostriedky do úschovy v hotovosti. Výnimočne je možné prevziať do úschovy hotovosť, a to na základe potvrdenia o prijatí do úschovy, ktoré kancelária klientovi vystaví. V takom prípade má kancelária povinnosť bezodkladne zabezpečiť vklad všetkých prevzatých finančných prostriedkov priamo na rezervačný účet.

Všetci konatelia pobočiek siete EUROPA realitná kancelária, ako aj makléri, sú týmto etických kódexom prísne viazaní. Pre všetky pobočky siete EUROPA realitná kancelária je etický kódex základným a najdôležitejším pravidlom a o dodržiavaní jeho ustanovení svedčí najmä to, že EUROPA realitná kancelária nikdy neevidovala prípad neoprávneného nakladania s peniazmi svojich klientov.

Kontaktujte nás a ZDARMA získate konzultáciu vyškoleného makléra:

Rezervácia nehnuteľnosti

Osobné údaje

Správa

Opíšte overovací text

Sending

Partneri:

NARKS-LRK     gepard     Orange     Effective Management     AUTO LAMAČ     LEASPLAN